ආනන්ද රාජකරුණා ළමා ගී

එතුමා විසින් විසින් රචිත ලමා ගී බොහොමයක් වෙයි. ඒ අතරින් වඩාත් ප්‍රසිද්ධ “රෝස මලේ නටුවේ කටූ…” කවියයි.

රෝස මලේ නටුවෙ කටූ
වන බඹරෝ ඔහොම හිටු
නටුව නොවේ මල සිඹිිමි
මම ළමයෝ පැණි උරමි

වන බමරෝ මෙහෙම මලක්
පැණි තොපටයි මල අපටයි

ආනන්ද රාජකරුණා රූපය
ආනන්ද රාජකරුණා මහතාගේ රුව සිත්තරයෙකුගේ දෑසින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *